Yola Terk, Parka Terk hizmetleriTevhit işlemleri, İfraz işlemleri, İhdas işlemleri, Parselasyon, İmar Barışı vb. gibi bir çok tescilli işlemleri yapma yetkisine sahip olmakla birlikte; bina aplikasyonları, sınır haritaları, plankote haritaları, halihazır haritaları, alt yapı projelendirmeleri, kamulaştırma haritaları, şeritvari haritaları, maden taş ocağı haritaları vb. gibi bir çok kotlu-koordinatlı ölçüm hizmetleri vermekteyiz.